Zpět

THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005 - Prodáno
THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005

OTOCNA KOBRA

motor-YANMAR 4X4

NOSNOST 3TCena 165 000,00 Kč bez DPH Kč

Motohodiny


THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005
THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005
THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005
THWAISET DEMPR 3000KG,R.V.2005