Zpět

ZETOR 10540,R.V.1997 - Prodáno
ZETOR 10540,R.V.1997

plus celni nakladac

HYDRAULIKA BOSH

pridavny rozvadecCena 389 000,00 Kč bez DPH Kč

Motohodiny 5928


ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997
ZETOR 10540,R.V.1997